Riksdagens revisorers förslag angående den statliga personalpolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1995/96:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-03-26
Justering: 1996-04-16
Betänkande 1995/96:AU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-02
4

Beslut

Beslut: 1996-05-02

Protokoll med beslut