Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1995/96:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-04-11
Justering: 1996-04-18
Betänkande 1995/96:AU14

Alla beredningar i utskottet

1996-04-11, 1996-03-26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-02
4

Beslut

Beslut: 1996-05-02

Protokoll med beslut