Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (JuU40)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna. Skälet är att Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen redan startat arbetet med att förbättra styrningen av polisen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Bifall till motion. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-14
Betänkande publicerat: 2006-03-15
Trycklov: 2006-03-15
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:JuU40

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (JuU40)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna. Skälet är att Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen redan startat arbetet med att förbättra styrningen av polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2005/06:Ju18 och avslår framställning 2005/06:RRS16 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2005/06:Ju507 yrkandena 3 och 8 samt 2005/06:Ju514 yrkande 6.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c00166
fp036012
kd023010
v19009
mp13004
-2000
Totalt148971688

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Decentralisering av polisväsendet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju17 yrkandena 1-3.

3. Parlamentarisk utredning om polisväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju19.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp036012
kd230010
v19009
mp13004
-2000
Totalt22636087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag