Riksrevisionens årsredovisning för 2018

Finansutskottets bet 2018/19:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2018 till riksdagen. Den revisor som har anlitats för att granska årsredovisningen bedömer att den är rättvisande.

Riksdagen saknar den redovisning av användningen av externa konsulter i årsredovisningen som riksdagen tidigare begärt och ser fram emot en sådan redovisning i Riksrevisionens nästa årsredovisning.

Riksdagen lade årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-25
bet 2018/19:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2019-04-11, 2019-04-02

Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)

Riksrevisionen har lämnat sin årsredovisning för 2018 till finansutskottet. Den revisor som har anlitats för att granska årsredovisningen bedömer att den är rättvisande.

Utskottet saknar den redovisning av användningen av externa konsulter i årsredovisningen som utskottet tidigare begärt och ser fram emot en sådan redovisning i Riksrevisionens nästa årsredovisning.

Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och lägger årsredovisningen till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:RR1 till handlingarna.