Riksrevisionens årsredovisning för 2019

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Riksrevisionens årsredovisning för 2019 har granskats (KU17)

Riksdagen har behandlat Riksrevisionens årsredovisning för år 2019. Den externa revisorn har gjort bedömningen att årsredovisningen är rättvisande i alla viktiga avseenden.

Riksdagen välkomnade det arbete som Riksrevisionen gjort för att förbättra exempelvis effektivitetsgranskningar och kvalitetssäkring samt framhöll värdet av att myndigheten arbetar med värdegrundsfrågor. Riksdagen välkomnade också att Riksrevisionen har minskat riskvärdet när det gäller att göra prognoser över användningen av förvaltningsanslaget. Riksdagen lade årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
bet 2019/20:KU17

Alla beredningar i utskottet

2020-04-21, 2020-03-19

Riksrevisionens årsredovisning för 2019 har granskats (KU17)

Konstitutionsutskottet (KU) har granskat Riksrevisionens årsredovisning för år 2019. Den externa revisorn bedömer att årsredovisningen är rättvisande i alla viktiga avseenden.

KU välkomnar det arbete som Riksrevisionen gjort för att förbättra exempelvis effektivitetsgranskningar och kvalitetssäkring samt framhåller värdet av att myndigheten arbetar med värdegrundsfrågor. Utskottet välkomnar också att Riksrevisionen har minskat riskvärdet när det gäller att göra prognoser över användningen av förvaltningsanslaget. Utskottet föreslår att riksdagen lägger årsredovisningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelsen om Riksrevisionens årsredovisning för 2019 till handlingarna.