Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

Näringsutskottets bet 2019/20:NU16

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Beredning 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-20
bet 2019/20:NU16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27