Riksrevisionens ledningsstruktur

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 30 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-14
bet 2019/20:KU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-01-16, 2019-12-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19