Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Arbetsmarknadsutskottets bet 2020/21:AU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 oktober 2020

Beslut

Granskning av arbetssätt och effektivitet hos Arbetsförmedlingen (AU3)

Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns möjligheter att öka effektiviteten i förmedlingsverksamheten.

Slutsatsen av granskningen är att det finns skillnader och att de påverkar resultatet i verksamheten. Riksrevisionen rekommenderar därför Arbetsförmedlingen att - när förutsättningarna för Arbetsförmedlingens framtida uppdrag är klara - utveckla ett arbetssätt med inriktning på sökaktiviteter, exempelvis genom internutbildning. Revisionen rekommenderar också Arbetsförmedlingen att kostsamma insatser ska tilldelas mer enhetligt och träffsäkert.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. Riksdagen delar regeringens uppfattning att granskningen bör kunna vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingen i arbetet med att utveckla mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Riksdagen noterar också att revisionen inte lämnar någon rekommendation till regeringen.

Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som väckts med anledning av granskningsrapporten från Riksrevisionen och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-13
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-15
Reservationer 1
bet 2020/21:AU3

Alla beredningar i utskottet

2020-10-13, 2020-10-01

Granskning av arbetssätt och effektivitet hos Arbetsförmedlingen (AU3)

Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns möjligheter att öka effektiviteten i förmedlingsverksamheten.

Slutsatsen av granskningen är att det finns skillnader och att de påverkar resultatet i verksamheten. Riksrevisionen rekommenderar därför Arbetsförmedlingen att - när förutsättningarna för Arbetsförmedlingens framtida uppdrag är klara - utveckla ett arbetssätt med inriktning på sökaktiviteter, exempelvis genom internutbildning. Revisionen rekommenderar också Arbetsförmedlingen att kostsamma insatser ska tilldelas mer enhetligt och träffsäkert.

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. Utskottet delar regeringens uppfattning att granskningen bör kunna vara ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingen i arbetet med att utveckla mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Utskottet noterar också att revisionen inte lämnar någon rekommendation till regeringen.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett motionsförslag som väckts med anledning av granskningsrapporten från Riksrevisionen och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) och

lägger skrivelse 2019/20:192 till handlingarna.

Reservation 1 (M, SD, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) och

lägger skrivelse 2019/20:192 till handlingarna.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
Totalt