Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 10 november 2021

Nästa händelse: Bordläggning 9 november 2021

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-21, 2021-10-14

Förslagspunkter

1. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:13 till handlingarna.

2. Åtgärder för arbetssökande över 55 år

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4227 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 5 samt

2021/22:4228 av Mats Green m.fl. (M, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, SD, KD)

3. Ytterligare åtgärder för arbetssökande över 55 år

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4227 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 2, 3 och 6.

Reservation 2 (SD)