Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Bostadsbidrag och trångboddhet har granskats (SfU9)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av bostadsbidrag och trångboddhet.

Riksrevisionen konstaterar att trångboddheten har ökat de senaste 20 åren, men att den enligt nuvarande måttstock (trångboddhetsnorm 3) inte har några effekter på vuxnas eller barns hälsa, vuxnas sjukfrånvaro eller barns skolresultat. Riksrevisionen rekommenderar dock regeringen att i den pågående översynen av bostadsbidraget samtidigt se över den nuvarande trångboddhetsnormen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och anger att en översyn ska göras av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd samt om och hur bostadsytan ska påverka bidraget.

Riksdagen delar regeringens bedömning och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-15
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:SfU9

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05, 2019-10-15

Bostadsbidrag och trångboddhet har granskats (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av bostadsbidrag och trångboddhet.

Riksrevisionen konstaterar att trångboddheten har ökat de senaste 20 åren, men att den enligt nuvarande måttstock (trångboddhetsnorm 3) inte har några effekter på vuxnas eller barns hälsa, vuxnas sjukfrånvaro eller barns skolresultat. Revisionen rekommenderar dock regeringen att i den pågående översynen av bostadsbidraget samtidigt se över den nuvarande trångboddhetsnormen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och anger att en översyn ska göras av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd samt om och hur bostadsytan ska påverka bidraget.

Utskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1736 av Solveig Zander och Martina Johansson (båda C) och

lägger skrivelse 2019/20:4 till handlingarna.

Reservation 1 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 0 56 0 6
C 0 30 0 1
V 22 0 0 5
KD 16 0 0 6
L 0 16 0 3
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 206 103 0 40