Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU4

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 18 oktober 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-18, 2022-11-08