Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2020

Beslut

Granskning av hur lönekartläggning fungerar (AU5)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Genom lönekartläggning ska arbetsgivare säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.

Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Riksrevisionen ger bland annat rekommendationer till regeringen om att se över lagstiftningen om lönekartläggning. Riksdagen vill, i likhet med regeringen, peka på att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder nyligen ändrades. Där ingår bestämmelserna om lönekartläggning. Ändringarna gjordes bland annat för att underlätta för dem som ska använda lagen och för att arbetet med lönekartläggning ska kunna anpassas till verksamheten. Riksdagen förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på området och att en översyn av diskrimineringslagen kommer att göras vid behov. Enligt riksdagen är det för tidigt att väcka frågan om en ny utredning av bestämmelserna om lönekartläggning.

Riksdagen sa nej till olika motionsförslag inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-01-30
Trycklov: 2020-01-30
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:AU5

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-01-16

Granskning av hur lönekartläggning fungerar (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Genom lönekartläggning ska arbetsgivare säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.

Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Riksrevisionen ger bland annat rekommendationer till regeringen om att se över lagstiftningen om lönekartläggning. Utskottet vill, i likhet med regeringen, peka på att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder nyligen ändrades. Där ingår bestämmelserna om lönekartläggning. Ändringarna gjordes bland annat för att underlätta för dem som ska använda lagen och för att arbetet med lönekartläggning ska kunna anpassas till verksamheten. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på området och att en översyn av diskrimineringslagen kommer att göras vid behov. Enligt utskottet är det för tidigt att väcka frågan om en ny utredning av bestämmelserna om lönekartläggning.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till olika motionsförslag inom området och att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:430 av Solveig Zander (C),

2019/20:2416 av Jan Ericson (M),

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26 och

2019/20:3445 av Annika Qarlsson (C) samt

lägger skrivelse 2019/20:48 till handlingarna.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 65 0 5
SD 0 56 0 6
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 175 140 0 34