Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

Socialförsäkringsutskottets bet 2020/21:SfU9

Planerat beslutsdatum: 3 december 2020

Nästa händelse: Beredning 10 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-30
bet 2020/21:SfU9

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-10
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03
4

Beslut

Beslut: 2020-12-03