Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU32

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 27 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat