Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU27

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-18
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-06-03
Betänkande 2020/21:SoU27

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-07
Debatt i kammaren: 2021-06-08
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09