Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 december 2020

Nästa händelse: Bordläggning 2 december 2020

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-15
Justering: 2020-11-12
Trycklov: 2020-11-13
Reservationer 5
Betänkande 2020/21:UbU6

Förslagspunkter

1. Skrivelsen Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:199 till handlingarna.

2. Återrapportering till regering, riksdag och lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)

3. Holdingbolagens verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, KD)

4. Lärosätenas ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L) och

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 4.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (C, L)

5. Bolagsstyrelsens ordförande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03
4

Beslut

Beslut: 2020-12-03
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:199 till handlingarna.

2. Återrapportering till regering, riksdag och lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)

3. Holdingbolagens verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, KD)

4. Lärosätenas ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L) och

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 4.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (C, L)

5. Bolagsstyrelsens ordförande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, KD)