Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2016

Beslut

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet har granskats (JuU27)

Justitieutskottet har granskat Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet. It-relaterade brott har ökat på senare år samtidigt som uppklarningsprocenten är låg.

Riksrevisionen riktar i rapporten flera rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Justitieutskottet anser i likhet med regeringen att det är bra. Utskottet är även positivt till att regeringen har inlett en dialog om de här frågorna med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Riksdagen lade rapporten till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-24
Justering: 2016-06-14
Trycklov: 2016-06-15
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:JuU27

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet har granskats (JuU27)

Justitieutskottet har granskat Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet. It-relaterade brott har ökat på senare år samtidigt som uppklarningsprocenten är låg.

Riksrevisionen riktar i rapporten flera rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Justitieutskottet anser i likhet med regeringen att det är bra. Utskotttet är även positivt till att regeringen har inlett en dialog om de här frågorna med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger rapporten till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-21
Debatt i kammaren: 2016-06-22
4

Beslut

Beslut: 2016-06-22
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Strategi mot it-relaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3409 av Beatrice Ask m.fl. (M).

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 77 0 7
SD 37 0 0 11
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 183 129 0 37


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:164 till handlingarna.