Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet

Näringsutskottets bet 2019/20:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Jämställdheten i Almis låneverksamhet har granskats (NU6)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att Almi ger en mer detaljerad redovisning av hur verksamheten når kvinnor. Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och har bland annat som mål att främja kvinnors företagande.

Riksdagen ser i övrigt positivt på de åtgärder som regeringen planerar att genomföra. Bland annat planeras en översyn av Almis uppdragsmål med hänsyn till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om jämställdheten i Almis låneverksamhet. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till två motionsyrkanden om Almis redovisning av hur låneverksamheten når kvinnor. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-17
Reservationer 1
bet 2019/20:NU6

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-09-26

Jämställdheten i Almis låneverksamhet har granskats (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att Almi ger en mer detaljerad redovisning av hur verksamheten når kvinnor. Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten och har bland annat som mål att främja kvinnors företagande.

Utskottet ser i övrigt positivt på de åtgärder som regeringen planerar att genomföra. Bland annat planeras en översyn av Almis uppdragsmål med hänsyn till det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om jämställdheten i Almis låneverksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:123 till handlingarna.

2. Almis uppdrag om kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Almis redovisning av hur låneverksamheten når kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD) och

2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M) samt

avslår motion

2019/20:29 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 60 0 0 2
C 27 0 0 4
V 0 23 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 1 0 0
Totalt 285 24 0 40