Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 januari 2021

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-18
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:NU11

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:3 till handlingarna.

2. Uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3502 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2020/21:3503 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C) och

2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Kännedom om Kommerskollegiums arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:3 till handlingarna.

2. Uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3502 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2020/21:3503 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C) och

2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Kännedom om Kommerskollegiums arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)