Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Näringsutskottets bet 2019/20:NU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Behandling 27 maj 2020

Utskottets förslag

Regeringen bör säkerställa och följa upp åtgärder för bättre konkurrenstillsyn (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att säkerställa och följa upp att Konkurrensverket vidtar åtgärder för en väl fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen bör även återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser för riksdagen.

Förslag om tillkännagivande kom i fem motioner när näringsutskottet behandlade regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Konkurrensverket är en myndighet som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete både vad gäller myndighetens prioriteringspolicy och interna kontroll. Sammantaget anser Riksrevisionen att Konkurrensverket kan förbättra sitt resursutnyttjande. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till fem motionsyrkanden om regeringens styrning av Konkurrensverket. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-05
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-19
Reservationer 1
bet 2019/20:NU17

Alla beredningar i utskottet

2020-05-05, 2020-04-16

Regeringen bör säkerställa och följa upp åtgärder för bättre konkurrenstillsyn (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att säkerställa och följa upp att Konkurrensverket vidtar åtgärder för en väl fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen bör även återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser för riksdagen.

Förslag om tillkännagivande kom i fem motioner när näringsutskottet behandlade regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Konkurrensverket är en myndighet som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete både vad gäller myndighetens prioriteringspolicy och interna kontroll. Sammantaget anser Riksrevisionen att Konkurrensverket kan förbättra sitt resursutnyttjande. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:76 till handlingarna.

2. Regeringens styrning av Konkurrensverket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens styrning av Konkurrensverket och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C),

2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) och

2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L).

Reservation 1 (S, V, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:76 till handlingarna.

2. Regeringens styrning av Konkurrensverket

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens styrning av Konkurrensverket och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C),

2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) och

2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L).

Reservation 1 (S, V, MP)