Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2020

Beslut

Regeringen bör bättre skydda den som köper en ny bostadsrätt (CU2)

Riksdagen uppmanar regeringen genom två tillkännagivanden att bättre skydda köpare av nya bostadsrätter. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som dels stärker köparnas skydd vid förseningar av nyproducerade bostadsrätter, dels förbättrar informationen till köparna och förtydligar ansvaret för fastighetsmäklare och bostadsutvecklare.

Riksrevisionen har i en rapport granskat konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. De anser att skyddet är för dåligt jämfört med andra stora investeringar. Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport, som i huvudsak håller med om rapportens iakttagelser och rekommendationer. Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till vissa motionsyrkanden med tillkännagivanden om stärkt konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-03
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-09
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:CU2

Alla beredningar i utskottet

2020-11-03, 2020-10-22, 2020-10-13

Regeringen bör bättre skydda den som köper en ny bostadsrätt (CU2)

Civilutskottet föreslår att riksdagen genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att bättre skydda köpare av nya bostadsrätter. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som dels stärker köparnas skydd vid förseningar av nyproducerade bostadsrätter, dels förbättrar informationen till köparna och förtydligar ansvaret för fastighetsmäklare och bostadsutvecklare.

Riksrevisionen har i en rapport granskat konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. De anser att skyddet är för dåligt jämfört med andra stora investeringar. Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport, som i huvudsak håller med om rapportens iakttagelser och rekommendationer. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-11
Debatt i kammaren: 2020-11-12
4

Beslut

Beslut: 2020-11-12
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsumentskyddet vid förseningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid förseningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4,

2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5 och

2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 3 och

lägger skrivelse 2019/20:171 i denna del till handlingarna.

2. Information till konsumenter och förtydligat ansvar för fastighetsmäklare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av att förbättra informationen till konsumenterna och förtydliga vissa aktörers ansvar vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) i denna del,

2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2019/20:171 i denna del till handlingarna.

3. Konsumentskyddet i övrigt vid köp av nyproducerade bostadsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:30 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) i denna del,

2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 3,

2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1-4 och 6 samt

2020/21:3061 av Emma Hult (MP) och

lägger skrivelse 2019/20:171 i denna del till handlingarna.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 43 5 7 294