Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 21 januari 2020

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-17
Trycklov: 2019-12-17
Reservationer 2
bet 2019/20:JuU12

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-11, 2019-11-05

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:3 till handlingarna.

2. Styrning, samordning och uppföljning av det myndighetsgemensamma arbetet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen på ett tydligare sätt än i dag ska säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet och att regeringen regelbundet ska följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 22,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31,

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

avslår motion

2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Aktionsgrupper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)

4. Stärkta myndighetsinsatser mot organiserad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 5 och 7.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:3 till handlingarna.

2. Styrning, samordning och uppföljning av det myndighetsgemensamma arbetet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen på ett tydligare sätt än i dag ska säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet och att regeringen regelbundet ska följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 22,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31,

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

avslår motion

2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V, MP)

3. Aktionsgrupper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)

4. Stärkta myndighetsinsatser mot organiserad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 5 och 7.