Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2021/22:FöU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 november 2021

Nästa händelse: Justering 9 november 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-26, 2021-10-19