Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Näringsutskottets bet 2012/13:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2013

Beslut

Riksrevisionens granskning av förenklade regler för företag (NU8)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om förenkling av reglerna för företag. Riksrevisionens har granskat regeringens arbete med regelförenkling under perioden 2006 - 2010, och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av granskningen. Syftet med Riksrevisionens rapport var att granska i vilken utsträckning regeringen har nått målen med förenklingsarbetet. I skrivelsen redovisar regeringen också det fortsatta arbetet med regelförenkling för företag.

Utskottet påpekar att arbetet med att förenkla reglerna och minska den tid företagen lägger på administration är en viktig del i ett gott företagsklimat. Utskottet håller med regeringen om att regelförenkling är ett arbete som tar tid om det ska ge bestående resultat. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner som på olika sätt rör regelförenkling för företag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-25
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 3
bet 2012/13:NU8

Riksrevisionens granskning av förenklade regler för företag (NU8)

Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om förenkling av reglerna för företag. Riksrevisionens har granskat regeringens arbete med regelförenkling under perioden 2006 - 2010, och i skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av granskningen. Syftet med Riksrevisionens rapport var att granska i vilken utsträckning regeringen har nått målen med förenklingsarbetet. I skrivelsen redovisar regeringen också det fortsatta arbetet med regelförenkling för företag.

Utskottet påpekar att arbetet med att förenkla reglerna och minska den tid företagen lägger på administration är en viktig del i ett gott företagsklimat. Utskottet håller med regeringen om att regelförenkling är ett arbete som tar tid om det ska ge bestående resultat. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner som på olika sätt rör regelförenkling för företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-07
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samordnat uppgiftslämnande till myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk387 yrkande 2, 2011/12:N228, 2011/12:N254 och 2012/13:MJ270 yrkande 1.

Reservation 1 (MP)

2. Regelförenkling för vissa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 14, 2011/12:N374, 2011/12:N400 och 2012/13:MJ474 yrkande 9.

Reservation 2 (MP)

3. Övergripande om regelförenklingsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi241 yrkande 8, 2011/12:N201 yrkande 1, 2011/12:N246, 2011/12:N251 yrkandena 1-4, 2011/12:N278, 2011/12:N301 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N310, 2011/12:N336, 2011/12:N350, 2012/13:N3, 2012/13:N213, 2012/13:N224, 2012/13:N230, 2012/13:N234 yrkande 1, 2012/13:N270 yrkandena 1 och 2, 2012/13:N291, 2012/13:N365 yrkande 2 och 2012/13:N391 yrkande 1 och lägger skrivelse 2012/13:5 till handlingarna.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M950012
MP02302
FP22002
C19004
SD20000
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt174137038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag