Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete har granskats (UU13)

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning och Sidas arbetssätt har förenklat för samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. I sin rapport ger Riksrevisionen rekommendationer till regeringen och till Sida, bland annat att regeringen bör ta fram målformuleringar som är gemensamma för de två områdena och att Sida bör utveckla arbetsformer som underlättar samverkan.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Riksdagen noterar att en hel del arbete har genomförts hos regeringen och Sida sedan Riksrevisionens granskning 2017. Riksdagen utgår också från att regeringen tar hänsyn till revisionens synpunkter i det fortsatta arbetet.

Riksdagen lade därmed ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motion 2019/20:3450 av Hans Wallmark m.fl. (M). Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:41 till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 1
bet 2019/20:UU13

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-01-23

Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete har granskats (UU13)

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning och Sidas arbetssätt har förenklat för samverkan mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. I sin rapport ger Riksrevisionen rekommendationer till regeringen och till Sida, bland annat att regeringen bör ta fram målformuleringar som är gemensamma för de två områdena och att Sida bör utveckla arbetsformer som underlättar samverkan.

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet noterar att en hel del arbete har genomförts hos regeringen och Sida sedan Riksrevisionens granskning 2017. Utskottet utgår också från att regeringen tar hänsyn till revisionens synpunkter i det fortsatta arbetet.

Utskottet föreslår därmed att riksdagen lägger ärendet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-14
Debatt i kammaren: 2020-02-18
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3450 av Hans Wallmark m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 62 0 8
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 17 1 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 249 63 0 37


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:41 till handlingarna.