Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Trycklov 28 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång