Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU6

Planerat beslutsdatum: 2 december 2021

Nästa händelse: Beredning 28 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång