Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU21

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 25 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-05-25
Justering: 2021-06-10
Trycklov: 2021-06-11
Betänkande 2020/21:UbU21
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-15
Debatt i kammaren: 2021-06-16
4

Beslut

Beslut: 2021-06-16