Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 februari 2020

Beslut

Styrningen av rättskedjan har granskats (JuU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskning av hur rättskedjan styrs. Rättskedjan omfattar polis, åklagare, allmänna domstolar och kriminalvård.

Riksrevisionens granskning visar att regeringens och myndigheternas styrning inte tar tillräcklig hänsyn till konsekvenser och effektivitet i hela rättskedjan. Riksrevisionen ger rekommendationer till regeringen som bland annat handlar om att ha ett mer långsiktigt fokus i styrningen av rättskedjan och att öka helhetsperspektivet i kontakterna med myndigheterna.

Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens rekommendationer och konstaterade att granskningen är ett värdefullt underlag i arbetet med att vidareutveckla styrningen av myndigheterna i rättskedjan. Riksdagen höll med och lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-23
Justering: 2020-02-06
Trycklov: 2020-02-06
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23, 2019-12-17

Styrningen av rättskedjan har granskats (JuU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskning av hur rättskedjan styrs. Rättskedjan omfattar polis, åklagare, allmänna domstolar och kriminalvård.

Riksrevisionens granskning visar att regeringens och myndigheternas styrning inte tar tillräcklig hänsyn till konsekvenser och effektivitet i hela rättskedjan. Riksrevisionen ger rekommendationer till regeringen som bland annat handlar om att ha ett mer långsiktigt fokus i styrningen av rättskedjan och att öka helhetsperspektivet i kontakterna med myndigheterna.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens rekommendationer och konstaterar att granskningen är ett värdefullt underlag i arbetet med att vidareutveckla styrningen av myndigheterna i rättskedjan. Justitieutskottet håller med och föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Helhetsperspektiv i rättskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11 och

2019/20:3446 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 61 0 9
SD 57 0 0 5
C 0 28 0 3
V 25 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 184 124 0 41


2. Rättskedjeperspektiv i regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3446 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 2.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 1 9
SD 57 0 0 5
C 0 28 0 3
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 278 28 1 42


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:44 till handlingarna.