Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 februari 2020

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-23
Justering: 2020-02-06
Trycklov: 2020-02-07
bet 2019/20:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23, 2019-12-17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-12
Debatt i kammaren: 2020-02-13
4

Beslut

Beslut: 2020-02-13