Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 25 november 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång