Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Socialförsäkringsutskottets bet 2020/21:SfU10

Planerat beslutsdatum: 3 december 2020

Nästa händelse: Beredning 10 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-30
bet 2020/21:SfU10

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-10
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03
4

Beslut

Beslut: 2020-12-03