Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång