Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten

Socialförsäkringsutskottets bet 2020/21:SfU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 november 2020

Nästa händelse: Justering 5 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-15
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-06
bet 2020/21:SfU6

Alla beredningar i utskottet

2020-10-15, 2020-10-13
3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11