Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Socialutskottets bet 2017/18:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 oktober 2017

Beslut

Statens styrning av vården har granskats (SoU4)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om statens styrning inom vården.

Riksrevisionen har under ett tiotal år granskat om statens insatser bidrar till att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården ökar. Fokus har legat på regeringens styrning av Socialstyrelsen och den styrning som sker av de som bedriver vård via Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I dagsläget anser Riksrevisionen att Socialstyrelsens och SKLs olika roller har gått in i varandra på grund av hur regeringen har styrt. Uppdelningen mellan dem har varit otydlig.

Regeringen håller till stora delar med om Riksrevisionens bedömningar. Däremot påpekar regeringen att många av de åtgärder som Riksrevisionen föreslår redan har hunnit påbörjas under de år som granskningen pågått.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-28
Trycklov: 2017-10-02
Reservationer 1
bet 2017/18:SoU4

Statens styrning av vården har granskats (SoU4)

Socialutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om statens styrning inom vården.

Riksrevisionen har under ett tiotal år granskat om statens insatser bidrar till att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården ökar. Fokus har legat på regeringens styrning av Socialstyrelsen och den styrning som sker av de som bedriver vård via Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I dagsläget anser Riksrevisionen att Socialstyrelsens och SKLs olika roller har gått in i varandra på grund av hur regeringen har styrt. Uppdelningen mellan dem har varit otydlig.

Regeringen håller till stora delar med om Riksrevisionens bedömningar. Däremot påpekar regeringen att många av de åtgärder som Riksrevisionen föreslår redan har hunnit påbörjas under de år som granskningen pågått.

Socialutskottet håller med om regeringens bedömning. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 oktober 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. SKL:s roll i statens styrning av vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3754 av Per Ramhorn (SD) yrkandena 1-4 och

2016/17:3755 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 76 0 7
SD 0 41 0 5
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 2 0 2
Totalt 156 152 0 41


2. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:194 till handlingarna.