Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Bolagiseringen av SJ (NU9)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisades var bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-21
Justering: 2006-03-14
Betänkande publicerat: 2006-03-17
Trycklov: 2006-03-17
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:NU9

Bolagiseringen av SJ (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisas är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-30
4

Beslut

Beslut: 2006-03-31
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS6 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2005/06:N14 yrkandena 1-4 och 6 samt 2005/06:N15.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01408
fp132015
kd022011
v22006
mp10007
-1001
Totalt148111090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Den långsiktiga regleringen av järnvägssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N14 yrkande 5.

Reservation 2 (m, c)
Reservation 3 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m004312
c10138
fp033015
kd02319
v22006
mp9008
-1001
Totalt147565789

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag