Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2006

Beslut

Statlig kontroll av begravningsverksamhet (KU2)

Riksrevisionen har granskat den statliga kontrollen och tillsynen av begravningsverksamheten. Riksrevisionen menar att systemet med särskilda ombud som ska representera dem som står utanför Svenska kyrkan i viktiga delar inte fungerar och att det finns brister i länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och återrapporterar till riksdagen. Konstitutionsutskottet anser inte att det är nödvändigt eftersom regeringen har redovisat att man avser att överväga riksrevisionens rekommendationer. Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen därefter återkommer till riksdagen och redovisar vad som gjorts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-07
Justering: 2006-11-14
Betänkande publicerat: 2006-11-20
Trycklov: 2006-11-20
Betänkande 2006/07:KU2

Alla beredningar i utskottet

2006-11-07, 2006-06-01

Statlig kontroll av begravningsverksamhet (KU2)

Riksrevisionen har granskat den statliga kontrollen och tillsynen av begravningsverksamheten. Riksrevisionen menar att systemet med särskilda ombud som ska representera dem som står utanför Svenska kyrkan i viktiga delar inte fungerar och att det finns brister i länsstyrelsernas tillsyn över begravningsverksamheten. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och återrapporterar till riksdagen. Konstitutionsutskottet anser inte att det är nödvändigt eftersom regeringen har redovisat att man avser att överväga riksrevisionens rekommendationer. Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen därefter återkommer till riksdagen och redovisar vad som gjorts. Konstitutionsutskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till riksrevisionens styrelses förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-11-29
4

Beslut

Beslut: 2006-11-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga kontrollen av begravningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS27.