Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2007

Beslut

Den statliga kemikalietillsynen (MJU4)

Riksrevisionens styrelse har i en framställning till riksdagen redogjort för Riksrevisionens granskning av den statliga kemikalietillsynen. Granskningen visar på brister i tillsynen. Riksdagen konstaterar att regeringen gjort en del för att komma till rätta med bristerna och att man nu också tänker se över Kemikalieinspektionens verksamhet, bland annat utifrån de frågor som granskningen handlar om. Riksdagen utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av vad som har gjorts. Därför avslutar riksdagen ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-14
Trycklov: 2007-02-14
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:MJU4

Den statliga kemikalietillsynen (MJU4)

Riksrevisionens styrelse har i en framställning till riksdagen redogjort för Riksrevisionens granskning av den statliga kemikalietillsynen. Granskningen visar på brister i tillsynen. Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att regeringen gjort en del för att komma till rätta med bristerna och att man nu också tänker se över Kemikalieinspektionens verksamhet, bland annat utifrån de frågor som granskningen handlar om. Utskottet utgår från att regeringen återkommer till riksdagen och redovisar vad som har gjorts. Därför föreslår miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-22
4

Beslut

Beslut: 2007-02-28
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den statliga kemikalietillsynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS25 punkterna 1 och 2 samt motion 2005/06:MJ59 yrkandena 1-4.

2. Förbud mot bly i ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ225, 2006/07:MJ240 yrkande 5, 2006/07:MJ271, 2006/07:MJ276, 2006/07:MJ314, 2006/07:MJ336 yrkande 11, 2006/07:MJ343 och 2006/07:MJ363.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m860011
c23006
fp22006
kd21003
v12226
mp15103
Totalt179117251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Substitutionsprincipen i Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ307 yrkande 1.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m850012
c22016
fp21007
kd21003
v01804
mp01603
Totalt149148151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fortsatt översyn av Reach

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ307 yrkandena 2-5.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121116
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp01603
Totalt26535148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Bromerade flamskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ307 yrkande 6.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1113016
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp01603
Totalt154147048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag