Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar

Finansutskottets bet 2010/11:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Säkerheten i statens betalningar (FiU22)

Det finns brister i säkerheten i statens betalningar, visar en rapport av Riksrevisionen. Granskningen omfattar regeringen, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket och 20 andra myndigheter. Riksrevisionens styrelse ger sin syn på rapporten i en framställning som finansutskottet har granskat. Utskottet håller med Riksrevisionens styrelse om att säkerhetsbristerna i statens betalningar är allvarliga, men noterar samtidigt att regeringen redan har vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Utskottet förutsätter att regeringen beaktar de synpunkter som de granskade myndigheterna lägger fram i rapporten, och att regeringen fortsätter arbetet med att förbättra säkerheten i statens betalningar. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i början av 2012 med en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-20
Justering: 2011-02-08
Betänkande publicerat: 2011-02-08
Trycklov: 2011-02-08
bet 2010/11:FiU22

Säkerheten i statens betalningar (FiU22)

Det finns brister i säkerheten i statens betalningar, visar en rapport av Riksrevisionen. Granskningen omfattar regeringen, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket och 20 andra myndigheter. Riksrevisionens styrelse ger sin syn på rapporten i en framställning som finansutskottet har granskat. Utskottet håller med Riksrevisionens styrelse om att säkerhetsbristerna i statens betalningar är allvarliga, men noterar samtidigt att regeringen redan har vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Utskottet förutsätter att regeringen beaktar de synpunkter som de granskade myndigheterna lägger fram i rapporten, och att regeringen fortsätter arbetet med att förbättra säkerheten i statens betalningar.

Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma i början av 2012 med en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerheten i statens betalningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2010/11:RRS5 punkt 1.

2. Redovisning till riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen under första kvartalet 2012 med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten i statens betalningar.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2010/11:RRS5 punkt 2.