Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2011

Beslut

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (JuU20)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet. Ekonomisk vinning är en av de främsta drivkrafterna bakom en stor del av de brott som begås. Genom att ta ifrån gärningsmannen eventuella vinster i samband med att ett brott upptäcks vill man göra det mindre lockande att begå brott. Enligt Riksrevisionens styrelse finns det brister i myndigheternas arbete när det gäller genomförande, planering och uppföljning. Brister finns både inom myndigheterna och i samarbetet mellan myndigheter. Styrelsen anser att regeringen bland annat bör utveckla sin styrning och uppföljning av de insatser som görs. Justitieutskottet har granskat redogörelsen från Riksrevisionens styrelse. Utskottet välkomnar de åtgärder som regeringen hittills har genomfört och utgår ifrån att regeringen beaktar Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-10
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-03-29
Trycklov: 2011-03-29
bet 2010/11:JuU20

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (JuU20)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet. Ekonomisk vinning är en av de främsta drivkrafterna bakom en stor del av de brott som begås. Genom att ta ifrån gärningsmannen eventuella vinster i samband med att ett brott upptäcks vill man göra det mindre lockande att begå brott.

Enligt Riksrevisionens styrelse finns det brister i myndigheternas arbete när det gäller genomförande, planering och uppföljning. Brister finns både inom myndigheterna och i samarbetet mellan myndigheter. Styrelsen anser att regeringen bland annat bör utveckla sin styrning och uppföljning av de insatser som görs. Justitieutskottet har granskat redogörelsen från Riksrevisionens styrelse. Utskottet välkomnar de åtgärder som regeringen hittills har genomfört och utgår ifrån att regeringen beaktar Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer.

Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-06
4

Beslut

Beslut: 2011-04-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses redogörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS14 till handlingarna.