Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2011

Beslut

Riksrevisionen har granskat Sveriges skatteavtal med andra länder (SkU26)

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder. Den takt i vilken regeringen sluter skatteavtal har sjunkit sedan slutet av 1990-talet och frågor som handlar om att skapa så goda konkurrensförhållanden för svensk exportindustri som möjligt har prioriterats ned. Regeringen har i stället avtal prioriterat avtal om informationsutbyte med sekretesstater, så kallade skatteparadis. Riksrevisionen konstaterar att regeringen inte har tagit fram de underlag som behövs för att det ska gå att analysera effekterna av den så kallade utjämningsordningen mellan Sverige och Danmark. Utjämningsordningen reglerar bland annat hur länderna ska kompenseras för uteblivna skatteintäkter. Riksrevisionens styrelse anser att det är viktigt att det så kallade skatteavtalsnätet inte fortsätter att tappa i konkurrenskraft och menar att regeringen bör förtydliga sin strategi när det gäller skatteavtal. Regeringen har skickat en begäran om en gemensam utvärdering av utjämningsordningen till det danska Skatteministeriet. Styrelsen tycker att det är bra. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-15
Justering: 2011-04-07
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 3
Betänkande 2010/11:SkU26

Riksrevisionen har granskat Sveriges skatteavtal med andra länder (SkU26)

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder. Den takt i vilken regeringen sluter skatteavtal har sjunkit sedan slutet av 1990-talet och frågor som handlar om att skapa så goda konkurrensförhållanden för svensk exportindustri som möjligt har prioriterats ned. Regeringen har i stället avtal prioriterat avtal om informationsutbyte med sekretesstater, så kallade skatteparadis.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen inte har tagit fram de underlag som behövs för att det ska gå att analysera effekterna av den så kallade utjämningsordningen mellan Sverige och Danmark. Utjämningsordningen reglerar bland annat hur länderna ska kompenseras för uteblivna skatteintäkter.

Riksrevisionens styrelse anser att det är viktigt att det så kallade skatteavtalsnätet inte fortsätter att tappa i konkurrenskraft och menar att regeringen bör förtydliga sin strategi när det gäller skatteavtal. Regeringen har skickat en begäran om en gemensam utvärdering av utjämningsordningen till det danska Skatteministeriet. Styrelsen tycker att det är bra. Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-28
4

Beslut

Beslut: 2011-04-28
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteavtal med andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M970010
MP23002
FP20004
C15008
SD10181
V10162
KD17002
Totalt174933448

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 6 och
2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M98009
MP16612
FP20004
C15008
SD01901
V01702
KD17002
Totalt167135146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Riksrevisionens styrelses redogörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS12 till handlingarna.