Riksrevisonens rapport om nationalräkenskaperna - en stabilare grund för finanspolitiken

Finansutskottets bet 2019/20:FiU43

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-12
Trycklov: 2020-05-12
bet 2019/20:FiU43

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer