Riksrevisorernas årliga rapport 2017

Finansutskottets bet 2017/18:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 oktober 2017

Beslut

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9)

Det finns brister och otydligheter i hur myndighetsverksamhet som finansieras av avgifter ska styras. Det är en av slutsatserna som framkommer av riksrevisorernas årliga rapport som riksdagen har behandlat.

Riksrevisorernas årliga rapport bygger på granskningar de gjort under det senaste året, de kan delas in i två kategorier:

  • Årlig revision med fokus på om myndigheternas årsredovisningar ger en rättvis bild av verksamheten.
  • Effektivitetsrevision om hur effektiv myndigheten är.

Riksdagen tycker att rapporten har en betydelsefull funktion eftersom den ger riksdagen möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från året som gått.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-10-12
Trycklov: 2017-10-12
bet 2017/18:FiU9

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9)

Det finns brister och otydligheter i hur myndighetsverksamhet som finansieras av avgifter ska styras. Det är en av slutsatserna som framkommer av riksrevisorernas årliga rapport som finansutskottet har behandlat.

Riksrevisorernas årliga rapport bygger på granskningar de gjort under det senaste året, de kan delas in i två kategorier:

  • Årlig revision med fokus på om myndigheternas årsredovisningar ger en rättvis bild av verksamheten.
  • Effektivitetsrevision om hur effektiv myndigheten är.

Utskottet tycker att rapporten har en betydelsefull funktion eftersom den ger riksdagen möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från året som gått.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna. Det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisorernas årliga rapport 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:RR5 till handlingarna.