Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 oktober 2019

Beslut

Riksrevisionens årliga rapport har granskats (FiU9)

Riksdagen har granskat Riksrevisionens årliga rapport för 2019. Den årliga rapporten bygger bland annat på de 37 granskningsrapporter som publicerats under 2018.

Riksdagen konstaterar att rapporten fyller en viktig uppgift för riksdagen och att man även i framtiden ska arbeta för att belysa Riksrevisionens årliga rapport. Riksdagen konstaterar även att vissa iakttagelser återkommer år från år. Även om det inte finns några formella krav på regeringen att lämna en svarsskrivelse, menar riksdagen att det heller inte finns några hinder för att lämna kommentarer på revisionen i statens årsredovisning.

Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-08
Trycklov: 2019-10-08
bet 2019/20:FiU9

Alla beredningar i utskottet

2019-10-01, 2019-09-17

Riksrevisionens årliga rapport har granskats (FiU9)

Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årliga rapport för 2019. Den årliga rapporten bygger bland annat på de 37 granskningsrapporter som publicerats under 2018.

Finansutskottet konstaterar att rapporten fyller en viktig uppgift för riksdagen och att man även i framtiden ska arbeta för att belysa Riksrevisionens årliga rapport. Utskottet konstaterar även att vissa iakttagelser återkommer år från år. Även om det inte finns några formella krav på regeringen att lämna en svarsskrivelse, menar utskottet att det heller inte finns några hinder för att lämna kommentarer på revisionen i statens årsredovisning.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-15
Debatt i kammaren: 2019-10-16
4

Beslut

Beslut: 2019-10-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:RR5 till handlingarna.