Riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU17

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut