Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen sade ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken som presenteras i vårpropositionen. Riksdagen håller bland annat med regeringen om att ett förstärkt jobbskatteavdrag bör införas samt att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten ska avskaffas. •  Om ekonomiska vårpropositionen 2007

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 06/07:100 punkt 1-3 och 15-17. Redog. 06/07:RRS9 läggs till handlingarna och avslag till prop. 05/06:1 punkt 40 i denna del, framställningarna 06/07:RRS16, 06/07:RRS17, 06/07:RRS25 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken som presenteras i vårpropositionen. Utskottet håller bland annat med regeringen om att ett förstärkt jobbskatteavdrag bör införas samt att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten ska avskaffas.


• Om ekonomiska vårpropositionen 2007

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.