Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m.

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.