Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen har behandlat regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i vårpropositionen och godkände dessa.

I likhet med regeringen anser riksdagen att politiken ska inriktas på att skapa förutsättningar för fler jobb, möta klimatutmaningar, trygga välfärden och öka kunskaperna i skolan. Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska ligga till grund för en politik som leder till förändringar som är hållbara över tid och som tar Sverige framåt.

Riksdagen konstaterar att svensk ekonomi är stark trots det osäkra läget i form av händelser som Storbritanniens utträde ur EU och handelspolitiska spänningar mellan USA och Kina. Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och de offentliga finanserna kommer att ha ett överskott samtliga år den kommande mandatperioden.

När det gäller de budgetpolitiska målen delar utskottet regeringens bedömning att inriktningen på finanspolitiken är i linje med överskottsmålet. Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-11
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Reservationer 4
Betänkande 2018/19:FiU20

Alla beredningar i utskottet

2019-06-11, 2019-05-28

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet har behandlat regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i vårpropositionen och föreslår att riksdagen godkänner dessa.

I likhet med regeringen anser finansutskottet att politiken ska inriktas på att skapa förutsättningar för fler jobb, möta klimatutmaningar, trygga välfärden och öka kunskaperna i skolan. Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska ligga till grund för en politik som leder till förändringar som är hållbara över tid och som tar Sverige framåt.

Utskottet konstaterar att svensk ekonomi är stark trots det osäkra läget i form av händelser som Storbritanniens utträde ur EU och handelspolitiska spänningar mellan USA och Kina. Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och de offentliga finanserna kommer att ha ett överskott samtliga år den kommande mandatperioden.

När det gäller de budgetpolitiska målen delar utskottet regeringens bedömning att inriktningen på finanspolitiken är i linje med överskottsmålet. Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:100 punkt 1 och avslår motionerna

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 44,

2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 5,

2018/19:3092 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD),

2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:3095 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) och

2018/19:3096 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 64 0 6
SD 0 0 62 0
C 29 0 0 2
V 1 0 26 1
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 152 64 108 25