Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU20

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 27 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-08
Justering: 2021-06-10
Trycklov: 2021-06-11
Betänkande 2020/21:FiU20

Alla beredningar i utskottet

2021-06-08, 2021-05-27
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer