Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU20

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 19 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02, 2022-06-07