Säkerheten vid vattenkraftsdammar

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2008

Beslut

Säkerheten vid vattenkraftsdammar (FöU5)

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens framställning om säkerheten vid vattenkraftsdammar. Skälet är att regeringen redan har påbörjat arbete inom området. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för dammsäkerhet och menar att det finns brister i arbetet med säkerheten vid dammarna. Riksrevisionen föreslår att regeringen tar initiativ till en översyn av de statliga insatserna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-02-20
Trycklov: 2008-02-20
Reservationer 1
bet 2007/08:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2008-02-12, 2008-01-29

Säkerheten vid vattenkraftsdammar (FöU5)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen inte vidtar några åtgärder med anledning av Riksrevisionens framställning om säkerheten vid vattenkraftsdammar. Skälet är att regeringen redan har påbörjat arbete inom området. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för dammsäkerhet och menar att det finns brister i arbetet med säkerheten vid dammarna. Riksrevisionen föreslår att regeringen tar initiativ till en översyn av de statliga insatserna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-05
4

Beslut

Beslut: 2008-03-05
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående säkerheten vid vattenkraftsdammar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS5 och motionerna 2007/08:Fö4 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Fö5 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m870010
c25004
fp23005
kd21003
v01903
mp01504
Totalt156142051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vattennivån i Vänern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö218 och 2007/08:Fö248.

3. Beredskap för och uppföljning av översvämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C368 yrkande 2, 2007/08:Fö235 och 2007/08:Fö239.